Cito trainingen

Over het nut en de wenselijkheid van training voor de eindtoets wordt verschillend gedacht. Het CITO zelf is er geen voorstander van, met als voornaamste argument dat de toets alleen test wat op school is geleerd.
Echter niet alle leerlingen hebben optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Er kan een periode van ziekte zijn geweest, een gezin is een of meerdere keren verhuisd, etc. Niet alle kinderen leren in het basisonderwijs genoeg om zich te kwalificeren voor het vervolgonderwijs van hun keuze. Met de Cito training kan uw kind vertrouwd raken met de manier van vragen stellen, schakelen tussen de diverse onderwerpen en het toepassen van verschillende oplossingsstrategieën, wat het zelfvertrouwen kan vergroten.

Zit uw kind in groep 7 of 8 en maakt het aankomend jaar de Cito entreetoets  of de CITO toets? Misschien kan uw kind dan extra training gebruiken.  Uw kind oefent de verschillende onderdelen van de CITO toets; taal, studievaardigheden, rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, spelling en werkwoordspelling.

Bel voor een afspraak:030-2282363

cito toetsen

CITO

toetsen.

Cito test

Start

Bel nu voor een afspraak:
0302282363 na 1800

Divers toetsmateriaal voor de basisschool

Divers toetsmateriaal

CITO materiaal