Reina Beekman, onderwijsleerspecialist helpt bij leren leren.
Leren met een doel.
Meervoudige intelligentie: "Op welke manier leer jij?"
Remedial Teaching; persoonlijke en individuele begeleiding.
Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie.
Remedial Teaching Doorn en Driebergen
Remedial Teaching Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk

RT praktijk Doorn en Gemeente Utrechtse heuvelrug biedt professionele didactische hulp wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens verwachting loopt. RT staat voor remedial teaching. Onderwijsleerspecialist is de nieuwe naam voor RT-er.

Remedial Teaching Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk
RT voor kinderen in de basisschoolleeftijd

Mijn RT praktijk is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd die extra begeleiding nodig hebben t.a.v. technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Problemen met lezen, spelling en rekenen komen veel voor. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk goede hulp te bieden. Dit voorkomt onnodige faalervaringen, die negatief kunnen doorwerken in het leerproces.

Specialist in leerproblemen of - leerachterstand

Het kan gaan om zeer hardnekkige leerproblemen (zoals mogelijk is bij dyslexie of dyscalculie). In minder ernstige gevallen kan Remedial Teaching ook worden ingezet om een leerachterstand in te lopen of om een leerachterstand te voorkomen, bijvoorbeeld door het geven van pre teaching.
Didactisch onderzoek en het bekijken van relevante schoolgegevens maken deel uit van het onderzoek om een goed beeld te krijgen van het aangemelde kind. Vervolgens wordt er door mij in overleg met betrokkenen een handelingsplan opgesteld waarna gestart kan worden met een behandeltraject. Dit behandeltraject is een periode van acht weken waarna een evaluatie zal volgen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen.

Klik hier >>> voor het contactformulier.

Begeleiding, bijles, lezen en rekenen Doorn

Het gaat om het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de leergebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven en rekenen. Rt Gemeente Utrechtse heuvelrug doet aan:

 

  • Begeleiding met lezen
  • Begeleiding met begrijpend lezen
  • Begeleiding met spelling
  • Begeleiden met rekenen
  • Diagnostiek
  • Huiswerkbegeleiding
  • Bijlessen
  • Eventuele Cito-training 
  • Dyslexie onderzoek?
Nieuw: Ik kom bij U langs voor bijles

RT Gemeente Utrechtse heuvelrug
Voor het nieuwe jaar een
afspraak maken? Bel 0612338462

 

 

Remedial Teaching Doorn!