Persoonlijke aandacht - reken begeleiding
Leren rekenen
Hoe leer je rekenen?

Rekenproblemen oplossen

Rekenprobleem of dyscalculie

Rekenproblemen hebben vaak te maken met de ontwikkelende reken- en probleemoplossende vaardigheden. Veel rekenproblemen verdwijnen met het toenemende inzicht van de rekenaar. Andere rekenproblemen zijn na een nauwkeurige probleemanalyse en een adequate didactische begeleiding goed te behandelen. Hierbij is het belangrijk om ervan uit te gaan wat het kind al wel kan.

Kinderen met dyscalculie hebben vaak meer oefening nodig omdat zij veel moeite hebben met het automatiseren en het zelf bedenken van strategieën bij rekenen. Steun d.m.v. een overzichtelijk somtype boekje of mijn weetboek, om op te kunnen zoeken hoe een bepaalde som opgelost moet worden, kan helpen.

Voor elk kind met dyscalculie geldt weer een specifieke individuele aanpak.

Bel voor een afspraak:030-2282363