RTDoorn, Gemeente Utrechtse heuvelrug en Utrecht

Remedial teaching in praktijk of inhuren op school

bekijken, lezen, onthouden, opschrijven en nakijken

U kunt bij mij terecht voor:

Bijles Doorn en RT Leersum voor uw kind

Preteaching

Neemt uw kind de vragen van de juf of meester niet goed op?

Preteaching is het vooraf instructie geven. Hierdoor krijgt de leerling de uitleg tweemaal te horen wat een positief effect heeft op de het leren. Preteaching gebeurt altijd in een kleine groep of individueel.

Lees meer over preteaching >>>
 

Meervoudige inteligentie

Voorbeeld: Heeft uw kind rekenprobleem?

Met behulp van meervoudige intelligentie zijn andere ingangen te vinden om uw kind goed te leren rekenen.

Lees meer over dit thema >>>

Spelling problemen

Spelling is nog best ingewikkeld voor uw kind?

Na het lezen van de tekst is het goed om ook spelling bij het lezen te betrekken. Door veel te lezen en te oefenen met lezen krijgen kinderen ook meer inzicht in de spelling van woorden. Het opschrijven van woorden op de BLOON manier is een goede manier om het hele woord te leren onthouden en zo ook meer grip te krijgen op de spellingregels.

Lees meer over spelling problemen >>>

Mindmappen

Waarom mindmappen?

Door Mindmappen overzicht krijgen over een stuk informatie of leerstof

Lees meer over dit thema >>>

Reken problemen

getallenlijnHeeft uw kind een rekenachterstand?

Rekenproblemen zijn na een nauwkeurige probleemanalyse en een adequate didactische begeleiding goed te behandelen. Hierbij is het belangrijk om ervan uit te gaan wat het kind al wel kan.

Lees meer over dit thema >>>
 

Cito training

Is de cito te spannend voor uw kind?

Met mijn CITO oefenen haal ik de spanning af van de uiteindelijke CITO.

Lees meer over dit thema >>>

Voor bijles en begeleiding Leerspecialist nodig?