Tarieven

Tarieven gelden voor het basisonderwijs in dit schooljaar.

Intakegesprek 

 65 euro

Didactisch onderzoek

 65 euro per uur

Behandeling remedial teaching

 65 euro per uur

Gesprek (evaluatie/ school)

 65 euro per uur

Huiswerkbegeleiding

 65 euro per uur

Cito training

 65 euro per uur

Opstellen handelingsplan

 120 euro

Dyslexie screening test

 120 euro

Onderzoek Meervoudige Intelligentie

 120 euro

Leren door mindmappen

 65 euro per uur

   

* De vergoeding bedraagt 60 euro per behandeling (45 minuten behandeling en 15 minuten voorbereiding) U ontvangt hiervoor maandelijks een rekening. Deze dient binnen twee weken te worden betaald.

* * Er is een mogelijkheid om twee keer een half uur RT bijles achtereen te krijgen. Er wordt dan gewerkt aan twee vakken; bijvoorbeeld spelling en rekenen. Het tarief bedraagt dan 75 euro.

Overige mogelijkheden op aanvraag.
Mocht de afgesproken behandeling niet door kunnen gaan, dan dient u uw kind uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Anders wordt de behandeling in rekening gebracht.

* Voor remedial teaching is er geen algemene vergoeding te krijgen.

Remedial Teaching Doorn, Gemeente Utrechtse heuvelrug

Bijles in de Gemeente utrechtse heuvelrug