Wat is jou manier van leren?
Leren door instructie
Leren met hoeveelheden en getallen
Creatief leren; bouwen, knutselen, koken...
Leren met muziek
Leren in combinatie met bewegen
Leren met en van elkaar: coöperatief leren
Alleen leren
Leren in of met de natuur
Andere manieren van leren
Intelligentie is de bekwaamheid om te leren en om te leren problemen op te lossen. Dit kan op verschillende manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Soms is het zinvol om meer inzicht te krijgen op welke manier een kind het liefst leert. Zo zei mijn dochter ooit eens: "Ik heb geen boeken nodig om te leren!" Zij bedoelde hiermee dat zij liever leert door te opdrachten samen te doen met andere kinderen.
De verschillende intelligenties zijn:
  • verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap)
  • logisch/mathematische intelligentie (rekenknap)
  • visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap)
  • muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap)
  • lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap)
  • interpersoonlijke intelligentie (mensknap)
  • intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap)
  • natuurgerichte intelligentie (natuurknap)

Meer weten? U kunt bellen voor een afspraak:030-2282363

Via welke weg leren wij?
In het onderwijs wordt voor het merendeel een beroep gedaan op de verbaal linguïstische en logisch mathematische intelligentie en kan het heel zinvol om ook van andere intelligenties meer gebruik te gaan maken. Als een kind geblokkeerd is om te leren is het handig om gebruik te maken van een voorkeursmanier van leren. Bijvoorbeeld bij het leren van de letters en klanken kan het handig zijn om dit te combineren met beweging, gebaren of een andere voorkeur voor een intelligentie.