Persoonlijke aandacht - lees begeleiding
Leren lezen
Leesprobleem of dyslexie

Kinderen meteen leesprobleem of dyslexie moeten extra oefenen en herhalen om het lezen en vaak ook spelling voldoende te leren, natuurlijk afhankelijk van de mate waarin een kind dyslectisch is. Het pre teachen van teksten laat kinderen ervaren dat extra oefenen resultaat oplevert. Teksten oefenen door voorlezen, samen lezen en vervolgens zelfstandig lezen geeft het kind  steun en ook meer zekerheid. Dit kan door middel van RALFI lezen. De letters RALFI staat voor Repeated Assisted Level Feedback Interactie; dit is het meerdere keren lezen van een zelfde tekst en ervaren dat van deze herhaling verbetering plaats vindt.

RALFI is een programma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig te traag blijven lezen. RALFI lezen is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen. Er wordt gewerkt met teksten  die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

Teksten uit de Zo zit dat, Kidsweek, Mini informatie, Nieuwsbegrip of andere leuke teksten.

Leren leren

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een complex cognitief proces, waarbij een lezer continu schakelt tussen informatie in de tekst en zijn of haar eigen kennis.
Voor begrijpend lezen heb je een behoorlijk aantal vaardigheden nodig, zoals vlot technisch kunnen lezen, beschikken over een voldoende woordenschat en ‘kennis van de wereld’ en het kunnen monitoren en sturen van het eigen leesproces. Bij effectief begrijpendleesonderwijs staat het samen lezen en bespreken van teksten centraal. In interactie  over een tekst  ontwikkelen leerlingen de gewenste actieve leeshouding en hun monitorvaardigheden. Tegelijkertijd vindt via het lezen en bespreken van teksten uitbreiding van de taalvaardigheid en algemene kennisopbouw plaats. Zo ontstaat een cyclus waarbij leerlingen steeds langere en complexere teksten aankunnen en deze teksten ook op een steeds hoger niveau kunnen verwerken.

Woordenschat test

Woordenschat

De grote invloed van woordenschat op begrijpend lezen is inmiddels in vele onderzoeken aangetoond. Daarbij werd duidelijk dat er ook een omgekeerde relatie is: de woordenschat kan zich ontwikkelen door het lezen van teksten. Vanaf groep 4/5/6 in het basisonderwijs doen zich dan ook grote verschillen voor in de woordenschatontwikkeling bij kinderen: goede lezers breiden hun woordenschat flink uit, terwijl de woordenschat van zwakkere lezers achterblijft.

coördineren en organiseren

Executieve functies

Dit zijn functies zijn vooral nodig bij het verwerken (coördineren en organiseren) van nieuwe en complexe informatie.
Met deze functies bepaalt een individu het doel van zijn handelingen en gedrag, schakelt hij afleidende factoren uit, plant hij de volgorde van handelingen, voert hij de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleert hij het effect, waarbij hij ook rekening houdt met mogelijke toekomstige effecten. Ook bijsturing van gedrag en corrigeren van fouten hoort hierbij.
Door kinderen te leren gebruik te maken van een stappenplan bij het leren of bij het begrijpend lezen kan je kinderen die concentratieproblemen hebben leren zichzelf in de aan stand te zetten. Dit is heel belangrijk bij het begrijpend lezen en ook luisteren.

RT Bilthoven De Bilt

Onze praktijk is gestart in / na de zomer 2013!

Bel voor een afspraak:030-2282363