Reina Beekman biedt kinderen de omgeving om tot leren te komen
Meervoudige intelligentie: "Op welke manier leer jij?"
Persoonlijke aandacht, dyslexie begeleiding.
Begeleiding in de klas.
RT op school, Reina Beekman, onderwijsleerspecialist helpt bij leren leren.
Digitale ondersteuning, leren met een doel, kijken wat het kind kan.
Even iets over mijzelf

RT de Bilt, Bilthoven in praktijk

Mijn naam is Reina Beekman. Ik ben gediplomeerd remedial teacher met een eigen RT praktijk in Doorn - Gemeente utrechtse heuvelrug. Ik geef individuele begeleiding thuis en op basisscholen aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Binnen het primair en speciaal onderwijs heb ik ervaring als groepsleerkracht en remedial teacher. Ook ben ik in het bezit van het diploma leerkracht speciaal onderwijs en ben dyslexie specialist.

Mijn kernkwaliteiten:

  • Remedial teacher
  • Leerkracht speciaal onderwijs
  • Dyslexie specialist

 

Onderwijs op maat

Het kind dat extra zorg nodig heeft, heeft altijd mijn speciale aandacht gehad. De laatste jaren is het op de basisschool steeds moeilijker  om ieder kind zorg naar behoefte te geven. Dit betekent in de praktijk dat kinderen die extra hulp en zorg nodig hebben dit niet altijd voldoende kunnen krijgen.
Directe instructie model
Vooraf aan mijn instructie aan kinderen wordt er een duidelijk lesdoel geformuleerd en aan het eind van de instructie kijken we samen  of we dit lesdoel hebben behaald.
Extra oefenen in rekenen en taal

RT advies

Ouders en / of scholen die voor een kind advies of begeleiding willen, kunnen  de hulp van RT praktijk Doorn - Bilthoven inroepen.
Bij RT Praktijk Doorn - Gemeente utrechtse heuvelrug kunt u terecht voor begeleiding voor de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven en rekenen. Didactisch onderzoek en het bekijken van relevante schoolgegevens maken deel uit om een goed beeld te krijgen van het aangemelde kind.

Is er een vermoeden dat uw kind dyslectisch is dan kan  ik een dyslexie screeningstest afnemen. Hieruit blijkt of uw kind binnen een risicogebied valt. Mocht dit zo zijn dan moet er actie ondernomen worden tot afname van een dyslexie-onderzoek. Ik  heb veel ervaring met het begeleiden van kinderen met dyslexie.

Dyslexie specialist

Heeft u twijfels over de leesontwikkeling van uw kind?
Reina Beekman is Dyslexie specialist en helpt kinderen leren lezen.

Dyslexie onderzoek afnemen? Bel voor een afspraak.

Contactinformatie rt

 

De praktijk is gevestigd in Bilthoven, maar begeleiding op de eigenschool is ook mogelijk.